Kloubert

Anton Dautzenberg

Name
Anton Dautzenberg
Surname
Dautzenberg
Given names
Anton
Birth of a son
#1
Wilhelm Dautzenberg
1560
Death of a sonWilhelm Dautzenberg
November 23, 1618
Unique identifier
B8E13250BF254647BE52B11D1D629735B523

Last change November 18, 200500:00:00

Note
Quelle: Anna TURIAUX Oberhofkirchen 4, 84416 Taufkirchen, Bayern/D, Germany Submission Search: 1524868-1210101104538 Scholastic Achevement:leenman Mankammer Heerlen Occupation:stadhouder in Eygelshoven/Ndl ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Quelle: Marie-Luise Carl Herkunft des Namens Dautzenberg (Herr Kersemakers aus Moorveld/Meerssen (NL) versucht die Herkunft des Namens Dautzenberg zu klären) Einige Schreibweisen des Namen, gewonnen in verschiedenen Archiven, wie z.B. Heerlen, Maastricht, Sittard, Lüttich und Hasselt, sowie aus den Notarakten und Kirchenregistern in Schepenbanken: 1511 D'Autzenberg 1570 Totzenberg 1589 Dautzeme 1591 Dautzenbach, Dautzenberch 1607 Dautzenbergh 1610 Doutzemick 1621 Dautzenich 1628 Deutzenberg 1631 Doetzenberg 1654 Daulssenberg 1680 Dotzenberg 1705 Dutzemberg und bestimmt noch 10 andere Schreibweisen. Totzenberg ist vermutlich von dem großen Herrenhof bei Aachen "Totzenberg" abgeleitet. Zwischen Neunhausen und Esch sur Sure in Luxemberg (nahe der belgisch / luxembrugischen Grenze bei Martelange) gibt es ein Gebiet (vermutlich ein Berg, Anhöhe oder Hügel) Doztebierg. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Quelle: Kwartierstaat van Joseph Theresia Gerardus SCHIFFELERS 2560 Antonius (Thonis) DAUTZENBERG. LVO 23 april 1597. Thonis Dautzenberg cedeert Leonhart Hintgens x Gierten 1 morgen land in de Groenstraat met e.s. Feinnerts erven van Nieuwenhagen voor 60 daller. In de akten van de schepenbank Ubach komen we rond 1610 ook tegen: Jan Duzenbergh schoonzoon van Neis Francken; 17-10-1618 Hotzen Doutzenbergh x Mertten Rumckens; Gerat Duzenbergh die in 1635 overleden is; Petter Dutzenbergh gehuwd met Mettel Kuffen; Cloes Dutzenbergh gehuwd met Treys Maer en Merten Plum gehuwd met Mergen Dutzenbergh. In 1638 treffen we nog een Cloesz Moers aan die gehuwd is met Intgen Dutzenbergh. Hoewel niet 100% aantoonbaar wordt er voor het vervolgonderzoek toch van uit gegaan, dat het hier ook om kinderen van Antonius gaat (Zie ook de toelichtingen bij de kinderen). Deze Claess koopt 25 januar 1638 van de kinderen van Dirich Franken 3½ vierdel en 7½roeden hoffreyd met de schure. De prijs per roede bedraagt 9 Acher gulden plus ½ capuyn te leveren de hoff te Bersitten. Vermoedelijk is de vader van Antonius een Wilhelm Dutzenbergs. In een akte van 27-06-1612 (collectie Specker OCGL) vinden we bij een overdracht dat "Wintgens Dirck von Eigelssen und had durch eien erffbeut transportirt Thonis Wilhelm Dutzenbergs son". 30 januari 1612 LVO. Thoniss Dutzenbergh heeft "sich gerichtlich gezett" in 5 vierdel akkerland "tussen Eygelshoffen op gen Pan geheissen" naast Jan Henssen; a.s. Peter Winckelmans erffen; e.h. en a.h. die hoffgewangh in de Groenstraat. Hij draagt het over aan zijn zoon Wilmen die het ontvangt en ermee gegeudt en geerfft wordt. Wilhelm Thonis Dutzenbergs soon verkoopt Seimen Seimen zijn erf "und das zubehoff seiner gantzen un halff suster und bruder so getzelt seindt von Meyen Dutzenbergs furman Heinen Domen ind ihren nachman Herman Vincken mit den furbehalt Herman Vincken sein leblang sein tzeigeret steit". De koopprijs bedraagt 95 daller en is belast met 2 vas rogge in Joncker Lantcronenpacht. Hieruit moeten we dus concluderen dat Thonis twee keer gehuwd is geweest. Op 30 mei 1612 LVO vinden we dat Johan Freull volmacht heeft van Lenart Dutzenbergh, wohnende ten Bruck int Panhaus in die Banck von Hesselt, en zijn zwager Gort Crumbach, wonende op den hoff genompt die Schepery onder Kirchrath. Hij neemt namens beide heren zekere erfgoederen op onder UOW en wordt erin geerfft en gegeudt. In het gedenkboek van Eijgelshoven (1931) vinden we dat Thonis Dautzenberch in 1546 en 1550 in elk geval stadhouder, Vois van Eijgelshoven was. In 1591, 1593, 1597, 1603 en 1605 vinden we een Jacob Duzenberg, Dautzenberg als stadhouder van Eijgelshoven. Jan Dautzenberg in gen Holzkuyll is laat in 1593, 1605. In 1623 wordt hij genoemd als stadhouder. Hij is dan tevens de laatste Dautzenberg die als stadhouder of laat genoemd wordt. Ook is er in 1605 een Jan Dautzenberg zu Eijgelshoven. In 1597 is er ook sprake van Hans Dautzenberg. Hij wordt ook genoemd in 1605. In 1608, 1614 en 1622 is een Johan Dautzenberg stadhouder van Eijgelshoven. In de collectie Specker van het OCGL worden nog meer transcripties aangetroffen van akten van de bank Ubach. 06-12-1567: "Dautzenberg Goetzen van Eygelshoen verkoopt aan Hermans, Jan van Waubach een akker te Waubach. De koopsom bedraagt 34 daalder per morgen." Op 07-07-1569 vinden we een verwijzing dat Peter Dautzenberg gehuwd is met een dochter van Joost Kannegieser. "Kannegieser Joost geeft, bij goede gezondheid en met helder verstand en uit vrije wil aan zijn schoonzoon Dautzenberg, Peter als zijn roerend en onroerend goed onder de bank van Ubach. Dautzenberg, Peter zal zijn schoonvader tijdens de rest van zijn leven onderhouden". Uit een overdracht voor de Laathof Eygelshoven in 1587 blijkt dat een Johan Dautzenberch van Romen een overdracht doet aan zijn zonen Peter en Jan. Vervolgens blijkt uit hetzelfde stuk dat er een oom Jaecop Doutzenberchs is. (Jacob is in 1589 in elk geval laat van de laathof). De stadhouder van de laathof is op dat moment Hanss Doutzenberch. Jacob blijkt ook weer een broer te zijn van Neiss (Nees, Agnes) Dutzenberchs. Zij was gehuwd met Dainner (Daimer) en had twee zonen Lennart en Petter. Zij hadden ook nog een oom Jacob Lossenbus. In 1589 is Hanss nog steeds stadhouders. Als laat wordt genoemd Johan zur Houlskaulen evenals Jacob hiervoor al aangehaald. Johan wordt ook aangehaald als "Hansz Dautzenberch zer Haulszkouillen". Dit betekent in elk geval dat we hier met twee verschillende Johannen te maken hebben. Op 21 mei 1598 neemt Thonis Dutzenberg zijn ouderlijke goederen op en cedeert Jacob Durmans, halffer zu Grimmelsbruggen ½ morgen ackerland gelegen boven de Bruchhauserbusch met e.h. de Trichterweg; a.h. Merten Schmitz erffen en e.s. die gewang von der Warden. Op 30 december 1641 verkopen Faess Dutzenbergh en Claess Moers aan Petter Werden gehuwd met Bergen Moers 1½ hoffreyden "mit den baw darup staende" en gelegen te Waubach naast Petter Werden; a.s. Steffen Joeris; a.h.. Gotzen Dutzenbergh kinder erffen voor 53 rixdaller. Gehuwd met 2561 N.N. N.N. Uit dit huwelijk: 1. Willem, geboren circa 1585 (zie 1280). 2. Nicolaus (Cloes, Claes) DUTZENBERG, geboren circa 1605. Op 14 februari 1646 verkoopt hij aan Neyss Kobben 1 vierdel akkerland gelegen an die Drissen met e.s. vors. Neyss; a.s. Vaes Winantz en e.h. die drissen voor 10 rixdaller. Op 27 maart 1647 verklaart hij uit Waubach te komen en 42 jaar te zijn. Verder verklaart hij dat Arret Mengers, schepen te Rimburg, een eerlijke man is. (Ubach Gerichtsbucher Gedingen 1642-1651). Gehuwd met Christina (Treijs) MAER (MAHR, MAAR), geboren circa 1601. Zij is gehuwd met Claes Dautzenberg en wonend in Waubach en 46 jaar. (Ubacher Gerichtsbucher Gedingen 1642-1651 27 maart 1647). 3. Christina, geboren circa 1614. Zie 27-03-1647 Ubach Gerichtsbucher Gedingen 1642-1651) Zij is vermoedelijk gehuwd met Gortten Leuppen die op 27 mei 1645 van Encken Zengen gecedeerd krijgt 1 heussgen met 11 roeden plaats gelegen te Waubach naast de Buschgracht met e.s en e.h vors. Gortt voor 20 daller. Omdat Enken getrouwd is met Merten Luppen wordt overeengekomen dat na de dood van vors. Mertten Encken onderdak en bijstand zal krijgen in het huis van Gortten, dat hij bouwen zal op de vors. gekochte plaats. Op 7 december 1639 cedeert Mertten Luppen van Waubach zijn zoon Gortten Luppen x Christina Dutzenbergh 22 roeden hoffreiten gelegen zu Waubach; e.s. Meynes Werden; a.s. die Gracht en e.h. Feygen Zengen. Prijs per roede is 1½ daller ( 1 daller a 26 Acher merck). Belast met 1/5 vat haffer en 1/5 van een ½ schmallhunder aan het kapittel van Thorn "und ein wenig haffer end rog" aan de kerk te Eygelshoven. "Weilen die vors. hoffreit abkommend is von Merttens zweiger haussfraw, Encken Thoeves, sowie alls ein bescheuter quemden sall mit geut doen kauff vor ein new schop welches diese vorg. Encken vor eine vertzeigspennigh had kregen". 4. Meyken, geboren circa 1627. Zie aantekening bij broer en zus Ubach Gerichtsbucher. 5. Joannes (Jan) DUTZENBERGH. LVO 12 april 1595 Johan Dautzenberg x Goetzen geeft Pawels Luippen x Breill ½ morgen lant in die Rawkuyll met e.s. Pawels Luppen; a.s. Johan Dautzenberg; e.g. Vaes Melcops en a.h. Hanssen Dautzenberg van Eygelshoven voor 20½ daller belast in de bungerpacht met 1 vat rogge en 1 sub haver. LVO 22 januari 1607. Hinrich Knop uit de Groenstraat verzet met goedvinden van zijn zusters Agnes en Catharina, aan Joes Dautzenberg x Goezen 1½ vierdel akkerland en enkele roeden met e.s. Joes Kuffer; a.s. Gerard Francken; e.h. Joes Hermans en a.h. Pawels Mey "und ist ausser den Bunderhoff". De erfpacht bedraagt 2 cop rogge en 2 grote cop haver. De prijs is 18 daller en 26 Acker merck. De duur van het verzet is 24 jaar en vervolgens weer 24 jaar. Tot onderpand wordt gesteld de Bungerhof te Groenstraat met e.s. Gerard Francken; a.s. Goris Mahr en e.h. de gemeene straat. Indien van 't land weide wordt gemaakt bedraagt de erfpacht 2 vat te voldoen bij de kinderen Francken te Geilenkirchen. LVO 26 mei 1608. Neisz Francken met zijn zoon Dirck en Han Dautzenberg, zijn eydom verkopen Petter Johan Wintgens soon "als de jetzige steifvatter der kinder von Dirck Francken seliger erben" 54½ roeden hoffreyde te Bungh in den hoff per roede voor 3 gulden Aix. Simon Körver heeft 100 pattacon geleend bij Jan Dautzenberg en als onderpand 1 morgen land gesteld. Hij heeft vervolgens de morgen land verkocht aan Merten Latten, met consent van vors. Jan Dautzenberg, zo bekent hij. Van het ontvangen geld heeft hij de obligatie afgelost. Jan Dautzenberg klaagt Simon aan, omdat dt laatste niet gebeurd is met zijn consent (Ubacher Gerichtsbucher gecingen 1630-1642). Het is niet zeker of het hier om de goede Jan gaat. Gehuwd met Margaretha FRANCKEN, dochter van Neis FRANCKEN. 6. Gerat DUTZENBERGH, overleden 1636. Dat Gerat een broer van Willem is wordt geconcludeerd uit een akte van de schepenbank Ubach uit 1636. Vermoedelijk is het deze Gerard die op 30-10-1610 aan Merten Schram overdraagt: "sein huldung op den Abdissenbosch die jaarlijks sall falle in Duzenbergs stock". Deze wordt daarin door Ploum, Peter, stadhouder en Wintgens, Johan beiden schepenen geerfd en gegoet met hand, halm en mond. Op dezelfde dag verkoopt Gerard nogmaals aan Merten Schram: " een huis en hoffreiden nl. het huis met 11 roeden platsen ls de erven Vaessen Simon as de erven Werden lh de erven van Vaessen Simon ad de straat. de hoffrit nest darbeij ls Tilman Latten as de ervan van Vaassen Simon lh en ah de straat groot circa 30 roeden. De koopprijs is 107,5 daalder. Alleen belast m de gebruikelijke molenpacht. Godsheller 3 albus. Voor het geval dat iemand aan Schram "innige indracht" in de koop maakt stelt Gerard al zijn erfgoederen, die hij over "die Wurm hat" als waarborg. (OCGL collectie Specker). LVO 17 maart 1596. Gerard Dautzenberg verkoopt met toestemming van de voogd zijner kinderen, Simon Pelser en Jan Dautzenberg, ½ morgen land en 8 roeden gelegen te Waubach aan de Meswegh aan Johan Korffers x Giert voor 35 daller. LVO 17 mei 1598 Gerardt Dautzenberg x Annen cedeert Jacob Reinartz x Meyen 1½ vierdel land op den Puttwegh met e.s. Gerrart Werden; a.s. Reinart Vaessen; e.h. Simon Latzen en a.h. de pudtweg voor 13 daller. 29-12-1611. (Collectie Specker OCGL) "Am 29 tag december jairs 1611 ist comparirt Dutzenberg, Gerat und hat durch einen erffkauff transporfirt seinen broder Dutzenbergs, Jan und seinen neff Pelssers, Jan in alle das ginnige was der vurgelante Gerat unter der banck von Ubach hat .... dat von ab noch ausgescheiden war der selbigen erff in hohen und nehren in nassen und drugen gelegen ist und gelt zusammen in einen oprichtigen kauff 35 daller los frey gelt weinkauff lenlich gotsheller 3 albus gescheit ubermits mir Plum Petter, stathelder etc. Wintgens, Johan auch scheffen und Plum Petter in die gatt scheffen Gerat behelt kein erff mer uder der banck Ubach". 12 januari 1613 LVO Gerat Dutzenbergh neemt zijn ouderlijk erfgoed op onder UOW. 10 februari 1615 LVO Gerat Dutzenbergh x Cathrin verkoopt Geissen Stapelmans x Christen ½ morgen akkerland gelegen up dat Wijerfeld naast Jan Kremer en Petter Ploum; a.s. Ness Francken en Theiss Lammeretz; e.h. Willem Mar. De koopprijs bedraagt 27 daller. 7. Mergen DUTZENBERG. Gehuwd met Mertten PLUM. 8. Petter DUTZENBERG, 23-08-1636. Savelberg Johan, in de plaats van de stadhouder Plum, Philip en Bey, Gabriel, schepen geven toestemming tot de overdracht van een akker te Ubach aan Plum Philip, weduwnaar door Kuffen, Joachim als voogd over de kinderen van: Dautzenberg, Peter x Kuffen, Mettel in tegenwoordigheid van Dautzenberg, Peter en diens vader em verder vam Wijnands Simon. De akker had Plum, Philip in verzet gekregen toen Kuffen, Mettel nog in leven was, en omdat de kinderen nog zeer klein zijn hebben de vader en voogden land moeten verkopen voor hun levensonderhoud en kleden. Plum, Philip schreef hieronder: Dit land heb ik mijn broer Merten erfelijk overgedragen met nog een vierdel dat ik van Boymans erven van Frelenberg heb gekregen. Gehuwd met Mettel KUFFEN, overleden circa 1636. Zij is overleden voor 23 augustus 1636. 9. Winant. Rekeningen van Gielis van Eynatten 1551-1555. Van Willem van Doutzenbach van dat hij met Thonis Doutzenbach soene genant Winant met meer ander in een gelacht saeten, ende ondereyn ander zijn vechtende geworden. Soe dat Thonis soen genant Winant voirs. gewont is geworden ende van leven daer aff ter doet gecomen is, achtervolgenden dien heeft der voirs. Willem dat feyt oft doetslaegh aen sich genomen, soe de selve dan een arme geselle is ende dat 't feyt zeer onnoesel is geschiet laten composeren voer 36 gulden 5 stuyvers Brabant. Alsoe hier onsen Heer den Keyser de helft, qui valueert 18 Brab. gulden ende 2 halve stuyvers.
Media object
Dautzenberg.jpg
Format: image/jpeg
Highlighted image: yes
Note: